Gedder

Gedden (Esox lucius) er en fisk, der lever i ferskvand og brakvand i Europa. I Danmark er gedden almindelig i alle større og mindre ferskvande, både søer og vandløb samt i brakvand i hele Østersøområdet indtil det sydlige Øresund og Smålandsfarvandet.