Helt

Helten (Coregonus lavaretus) er en laksefisk, som lever i ferskvand og brakvand.
Det er en god spisefisk, og den er genstand for fiskeri af både erhvervsfiskere og lystfiskere.
Helten er nært beslægtet med snæbelen.
Helten er en særdeles god spise i sær efter at have blevet røget.