Ørred

Ørred (Salmo trutta) (oldnord.: aurriði, “som rider på ør (sten, grus)”, fordi de farer frem og tilbage i parringstiden) er en fiskeart i lakseslægten (Salmo).
Det er en populær fiskeart som spisefisk og blandt lystfiskere. ørreder bliver kun sjældent over 60-70 cm (3-4 kg), med en normalstørrelse på 30-40 cm