Skrubber

Skrubben (Platichthys flesus) er en fisk i familien af højrevendte fladfisk (Pleuronectidae).
Familien kaldes også Flynderfamilien eller Rødspættefamilien.
Normal længde er ca. 30 cm. men der ses eksemplarer med en længde på indtil 50 centimeter. Vægten kan være op til 3 kg.